تبلیغات
انتظارفرج

اعیاد شعبانیه مبارک باد

چقدر جالبه که میلاد چهار گل کربلائی و گل نرگس حضرت صاحب الزمان(عج) که منتقم خون این گلهای شهید است در ماه شعبان واقع شده..
این موالید شعبان رو به یکی از بهترین وزیباترین ماهها تبدیل کرده...
اعیاد شعبانیه،میلادامام حسین (ع)،حضرت عیاس(ع)،حضرت امام سجاد(ع)،حضرت علی اکبر (ع) وهمچنین امام حی وحاضر ،امید همه مستضعفان جهان حضرت حجت بن الحسن العسگری رو به همه شما تبریک گفته و سروده ی زیر رو تقدیم میکنم:ماه شعبان شد منادی آمده

شیعیان ایام شادی آمده

سومین روزش ز بیت حیدری

سر زده ماهی برای دلبری

او حسین است ودل عالم برد

جنت از بحر محبان می خرد

چا رمین روزش به هستی زد قدم

پهلوان كربلا شیر دژم

نام او عباس پور مرتضی

شیر غران حسینی در غزا

روز پنجم کودکی نیكو سرشت

آمد و زین العبادی را نوشت

آن كه شد سرور زبهر ساجد ین

او ولیعهد حسین آن شاه د ین

یازده چون شد علی اکبر رسید

شبه پیغمبر گل باغ امید

الغرض چون نیمه شعبان رسید

زآسمان سامرا مه بر دمید

باشد او ما را امام آخرین

پیشواز او هزاران آفرین

آورد او قسمت مستضعفین

سهمشان را در وراثت بر زمین

ای خدا صاحب زمان محفوظ دار

بر تمام خصم د ین پیروز دار
      19:29 -  یکشنبه 19 خرداد 1392