سفارش زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام

حرم حضرت معصومه علیهاالسلام

علاوه بر روایات فراوانى كه از پیشوایان معصوم پیرامون ‏فضیلت زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام رسیده، هنگامى كه یكى از محدثان ‏برجسته قم، به نام «سعدبن ‏سعد» به محضر مقدس امام رضا علیه السلام شرفیاب ‏مى‏شود، امام هشتم خطاب به ایشان مى‏فرماید: «یا سعد عندكم لناقبر»؛ «اى سعد!از ما در نزد شما قبرى هست.» سعد مى‏گوید:

«فدایت ‏شوم،آیا قبر فاطمه دختر(موسى‏بن جعفر)(علیهماالسلام) را مى‏فرمایید؟» مى‏فرماید: «نعم، من زارها عارفا بحقها فله ‏الجنه‏»؛ «آرى، هر كس او را زیارت كند، در حالى كه به حق او عارف باشد، بهشت از آن اوست.»

در این حدیث تعبیر «عارفا بحقها» بسیار تعبیر بلندى است كه ‏فقط در لسان حجج الهى چنین تعبیرى به كار مى‏رود. امام صادق علیه السلام در این رابطه مى‏فرماید:

«من زارها وجبت له الجنه‏»؛ «هر كس او را زیارت كند، بهشت ‏بر او واجب گردد.» و در حدیث دیگرى آمده است: «ان زیارتها تعادل الجنه‏»؛ «زیارت او همسنگ بهشت است.»
      00:05 -  دوشنبه 21 بهمن 1392