تبلیغات
انتظارفرج

پیامک میلاد امام هادی/ای چراغ و چشم دل‌ها هـادی آل محمّد

تبیان زنجان

محمد ابن علی در تو دید روی علی را

که خورده است به نورت گره، زمام هدایت

هدایت است همه شیوۀ خدا و تو هادی

تو را رواست ز سوی خدا مقام هدایت

تبیان زنجان


تبیان زنجان

محمد ابن علی در تو دید روی علی را

که خورده است به نورت گره، زمام هدایت

هدایت است همه شیوۀ خدا و تو هادی

تو را رواست ز سوی خدا مقام هدایت

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

گرفته جان نفسم در ثناى حضرت هادى

دُر سخن بفشانم به پاى حضرت هادى

نداشت طوطى جانم هنوز لانه به جسمم

که بود مرغ دلم آشناى حضرت هادى

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

سلام بر تو و بر نام و کنیه و نسب تو

ابا الحسن، اب و اُمَّم فدای اُمّ و اب تو

تو یازده صدف بحر نور را گهر استی

در آسمان هدایت الی الابد قمر استی

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

یآسمــــــان و زمـــــین بــــا آمــــــده

حجت دین حق از خـــــدا آمـــده

روشن از این پسر چشم اهــــل ولا

آمـــد آمـــد چون عـلی النقی

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

ای دهمین حجت حق بر بشر

نور خدائی تو ز پا تا بسر

ای گل گلزار بنی فاطمه

وی که توئی به عرش حق قائمه

نام تو از سوی خدا شد علی

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

دهم وصی محمّد نهم سلاله زهـرا

نهم ولی خدا را نکوتـرین پسر استی

تو را ملائک هفت آسمان درود فرستند

ز شش جهت که تو مهرِ جمال دادگر استی

به پنج حس وچهار عنصر وسه روح و دو گیتی

بـه امر خالق سرمد امام و راهبر استی

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

ای چراغ و چشم دل‌ها هـادی آل محمّد

یابن‌زهرا یابن‌زهرا عید میلادت خوش‌آمد

علـی بن الجواد عزیز فاطمه

شب میلاد تو مبارک بر همه

تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی

سلام بـر تـو که آیینۀ جمال خدایی

سلام بر تو که در تیرگی چراغ هدایی

سلام بر تـو که دردانـۀ امام جوادی

سلام بر تـو که نور دل امام رضایی

 تبیان زنجان

 اس ام اس میلاد امام هادی/sms میلاد امام هادی/پیامک میلاد امام هادی/اسمس میلاد امام هادی      21:52 -  شنبه 27 مهر 1392